Investiční fond

0 %

vstupní poplatek

7–10 % p.a.

cílový výnos

1 mil. Kč

minimální investice *
 • Fond kvalifikovaných investorů

 • Investuje prostředky zakladatelů fondu a dalších investorů

 • Zakladatelé vložili do fondu počátečních 25 000 000 Kč

 • Cílová velikost fondu 300 mil. Kč

 • Minimální investice 125 000 € (cca 3,2 mil. Kč)

 • Počáteční investici lze dále navyšovat libovolným tempem

 • Fond je otevřený je možno kdykoliv požádat o vystoupení z fondu


* po vyplnění investičního dotazníku
 • Výstupní poplatek po 36 měsících 0 %

 • Poplatek za správu 0,4 % je vyplácen pouze při výnosu fondu nad 6 % p.a.

 • Po 36 měsících je výnos z investice osvobozen od daně z příjmu

 • Investor má možnost vybrat si kapitalizovanou investici nebo výnosovou s každoroční výplatou dividendy

Obhospodařovatel fondu

Dohled a regulace

Auditorská společnost

Depozitář fondu