Pomáháme s financováním 
aktiv už 30 let

Jsme součástí koncernu DIMENSION, a.s., který od roku 1991 nabízí finanční služby, jako jsou úvěrové smlouvy, finanční a operativní leasing. Dosud jsme pomohli 30-ti tisícům firmám a živnostníků dosáhnout jejich cílů v hodnotě 15 miliard Kč. Jsme DS investiční fond SICAV, a.s.

Proč Dimension investiční fond

Prostředky investorů i zakladatelů

Prostředky investorů i zakladatelů

fond investuje současně
Podíl na výnosu z našeho podnikání

Podíl na výnosu z našeho podnikání

pro investory a sdílení dosažených výsledků
Nízké riziko a stabilní výnos

Nízké riziko a stabilní výnos

s minimálním vlivem kolísání trhu
Více než 99,5% úspěšnost

Více než 99,5% úspěšnost

naší unikátní finanční strategie
Otevřená koncepce fondu

Otevřená koncepce fondu

bez držení prostředků po stanovenou dobu

Novinky

Jak funguje náš investiční fond

1,00 %

1,00 %

vstupní poplatek
21,02 %

21,02 %

výkonost fondu za dobu jeho existence
7,81 % p.a.

7,81 % p.a.

za posledních 12 měsíců
1 mil. Kč

1 mil. Kč

minimální investice *
 • Investuje prostředky zakladatelů fondu a dalších investorů
 • Zakladatelé vložili do fondu počátečních 35 000 000 Kč
 • Minimální investice je 1.000.000 Kč
 • Počáteční investici lze dále navyšovat libovolným tempem
 • Fond je otevřený je možno kdykoliv požádat o vystoupení z fondu
 • Výstupní poplatek po 36 měsících 0 %
 • Poplatek za správu 0,4 % je vyplácen pouze při výnosu fondu nad 6 % p.a.
 • Výnos z investice je po 36 měsících osvobozen od daně z příjmu
 • Oceňování fondu probíhá ve čtvrtletních intervalech
 • Stav své investice můžete sledovat v zabezpečené sekci po přihlášení

Výkon fondu

Vývoj hodnoty akcie v rozhodném období

Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval žádný index nebo jiný benchmark. 

Složení aktiv

Ke konci pololetí 2020 fond spravoval majetek v objemu téměř 53,5 mil. Kč. Dynamika fondu byla samozřejmě poněkud zpomalena s ohledem na celkový útlum ekonomiky, nicméně výnosy investorů jsou nadále pozitivní. Prostředky získané od investorů fond průběžně umísťuje do výnosových aktiv. 
V průběhu pololetí maturovaly některé úvěry, a proto fond shromáždil opět hotovost, která byla zainvestována v průběhu července 2020. Aktuálně má fond opět více jak 90 % prostředků umístěno ve výnosových aktivech.

Přečtěte si více o našich projektech