Pomáháme s financováním 
aktiv už 30 let

Jsme součástí koncernu Dimension, a.s., který od roku 1991 nabízí finanční služby, jako jsou úvěrové smlouvy, finanční a operativní leasing. Dosud jsme pomohli 30 tisícům firmám a živnostníkům dosáhnout jejich cílů v hodnotě 15 miliard Kč. Jsme Dimension investiční fond SICAV a.s.

Proč Dimension investiční fond SICAV a.s.

Prostředky investorů  i  zakladatelů

Prostředky investorů i zakladatelů

fond investuje současně i finance zakladatelů fondu
Podíl na výnosu z našeho podnikání

Podíl na výnosu z našeho podnikání

pro investory a sdílení dosažených výsledků
Stabilní výnos

Stabilní výnos

stabilní výnos s minimálním vlivem kolísání trhu
Více než 99,5% úspěšnost

Více než 99,5% úspěšnost

strategie vycházející z činnosti Dimension, a.s.
Otevřená koncepce fondu

Otevřená koncepce fondu

bez držení prostředků po stanovenou dobu

Novinky

Jak funguje náš investiční fond

do 3,00 %

do 3,00 %

vstupní poplatek z investice
34,42 %

34,42 %

za dobu existence fondu (od 2017)
10,97 % p.a.

10,97 % p.a.

za posledních 12 měsíců
1 mil. Kč

1 mil. Kč

minimální investice

Výkon fondu

Vývoj hodnoty akcie v rozhodném období (stav k 31.12.2021)

Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval žádný index nebo jiný benchmark. 

Složení aktiv

Od počátku roku 2021 narostla velikost fondu o 43% na aktuálních 81 mil.Kč. Fond za uplynulý rok zhodnotil o 10,97% p.a. při reportované inflaci 3,8%. Průměrná výkonnost fondu za celou dobu existence se zvýšila na 8,61% p.a. a celkově tak fond od svého založení zhodnotil investice svých podílníků o více jak třetinu (34,4%).
Přes rizika vyplývající ze stávající geopolitické situace je cílem fondu udržení nadstandardního výkonu stejně jako v minulých obdobích, což bude i nadále zajišťováno investováním do výnosových a rozvojových projektů v oblasti developmentu a realitních investic.

Přečtěte si více o našich projektech