Klíčové body

 • Fond investuje nejen prostředky investorů, ale i prostředky zakladatelů

 • Investoři se tak přímo podílejí na výnosu z našeho podnikání a případný úspěch nebo neúspěch je i úspěchem nebo neúspěchem zakladatelů

 • Děláme to, co umíme nejlépe, a to jsou půjčky firmám a živnostníkům

 • Naše finanční technologie má úspěšnost vyšší než 99,5% a opírá se o téměř 30 let naší praxe v oboru a nejnovější poznatky ze zahraničí

 • Investicí do fondu získáte možnost využívat tuto naši unikátní finanční technologii a investovat Vaše prostředky s nízkým rizikem a stabilním výnosem

 • Fond investuje do aktiv se smluvně zajištěným výnosem a minimalizuje tak vliv kolísání trhu

 • Fond je koncipován jako otevřený, není proto nutné zde držet prostředky po předem stanovenou dobu

28 let ve financování aktiv

 • Založena v roce 1991, patříme k nejstarším finančním institucím svého druhu v ČR

 • Soustředíme se na poskytování půjček firmám a živnostníkům zajištěných majetkem

 • Máme 28 let zkušeností s poskytováním finančních služeb (finanční leasing, operativní leasing, úvěry na nemovitosti)

 • Celkem jsme poskytli téměř 50 000 půjček více jak 30 000 podnikům a živnostníkům v celkovém objemu větším než 15 000 000 000 Kč

 • Naše propracovaná a velmi konzervativní strategie nám umožňuje udržovat úspěšnost našich investic dlouhodobě nad 99,5%

 • Celková konsolidovaná aktiva skupiny dosahují 800 000 000 Kč