Pomáháme s financováním 
aktiv už 30 let

Jsme součástí koncernu Dimension, a.s., který od roku 1991 nabízí finanční služby, jako jsou úvěrové smlouvy, finanční a operativní leasing. Dosud jsme pomohli 30 tisícům firmám a živnostníkům dosáhnout jejich cílů v hodnotě 15 miliard Kč. Jsme Dimension investiční fond SICAV a.s.

Proč Dimension investiční fond SICAV a.s.

Prostředky investorů  i  zakladatelů

Prostředky investorů i zakladatelů

fond investuje současně i finance zakladatelů fondu
Podíl na výnosu z našeho podnikání

Podíl na výnosu z našeho podnikání

pro investory a sdílení dosažených výsledků
Stabilní výnos

Stabilní výnos

stabilní výnos s minimálním vlivem kolísání trhu
Více než 99,5% úspěšnost

Více než 99,5% úspěšnost

strategie vycházející z činnosti Dimension, a.s.
Otevřená koncepce fondu

Otevřená koncepce fondu

bez držení prostředků po stanovenou dobu

Novinky

Jak funguje náš investiční fond

do 3,00 %

do 3,00 %

vstupní poplatek z investice
27,03 %

27,03 %

za dobu existence fondu (od 2017)
10,03 % p.a.

10,03 % p.a.

za posledních 12 měsíců
1 mil. Kč

1 mil. Kč

minimální investice

Výkon fondu

Vývoj hodnoty akcie v rozhodném období (stav k 30.09.2021)

Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval žádný index nebo jiný benchmark. 

Složení aktiv

K 30.09.2021 fond spravoval majetek v objemu 73,4 mil. Kč. Dynamika fondu byla samozřejmě poněkud zpomalena s ohledem na celkový útlum ekonomiky, nicméně výnosy investorů jsou nadále pozitivní. Prostředky získané od investorů fond průběžně umísťuje do výnosových aktiv. 
Pro rok 2021 očekáváme další organický růst současně se zachováním nadstandardního výkonu fondu. V současné době jednáme o možnosti dalších investic do logistických areálů, stejně tak jako o dalších příležitostech.

Přečtěte si více o našich projektech